WAPRO Kaper Online - Księga podatkowa (1 miesiąc)

  • szt.
  • Cena netto: 159,00 zł 195,57 zł

Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy).

Przy złożeniu zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail oraz nr telefonu celem rejestracji usługi celem rejestracji usługi.

WAPRO Online to dostep on-line do aplikacji WAPRO ERP w chmurze

Dzięki wykorzystaniu WAPRO Online można z dowolnego miejsca, gdzie dostępne jest połączenie z siecią Internet uruchomić aplikacje biznesowe i prowadzić firmę. Usługa oferuje aktualne oprogramowanie w jego najwyższym wariancie w jednej cenie (zgodnie z regulaminem świadczenia usługi), z możliwością elastycznego zarządzania ilością posiadanych licencji oraz dostępem do pomocy działu Help Desk. Rozliczenie następuje w modelu usługi abonamentowej (SaaS czyli Software as Service).

WAPRO Online pozwala zredukować koszty infrastruktury i wsparcia technicznego firm outsourcingowych oraz lepiej kontrolować miesięczne koszty działania firmy. Umożliwia rezygnację z obsługi zewnętrznych firm, utrzymujących serwery i zaawansowaną infrastrukturę, a proste zarządzanie posiadanymi licencjami i elastyczny abonament pozwala na łatwe kontrolowanie wydatków.

 

Zalety rozwiązania WAPRO Online

 

W chmurze dostępne są:

Asseco WAPRO online – przykładowa kalkulacja:


Przykładowa kalkulacja

 

Produkty przyjęte w wycenie:
Microsoft® Windows Server Standard 2012
Microsoft® Windows Server CAL 2012 User CAL
Microsoft® Windows Remote Desktop Services CAL 2012 User CAL
Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2012 All Languages Embedded Microsoft Volume License 1 License 1 Client
Microsoft® SQL CAL Runtime 2012 All Languages Embedded Microsoft Volume License 1 License

Założenia:
Produkty Windows i RDS zostały wycenione z umowy OPEN, SQL Server z Umowy Royalty
Do wyliczeń przyjęto, że liczba nazwanych użytkowników Windows Server, SQL Svr i RDS CAL to 10
Do wyliczeń przyjęto, że licencjonowany serwer posiada jeden fizyczny procesor
Do wyliczeń przyjęto, że ceny z euro na pln są przeliczne po kursie 4,2


Do kalkulacji przyjęto wariant Prestiż ale w tej samej cenie można w abonamencie korzystać z wariantu Prestiż Plus!

Oprogramowanie w chmurze – usługa WAPRO Online

Usługa Okres rozliczenia usługi Cena netto Cena brutto
Programy WAPRO ERP
dostępne w chmurze
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla poszczególnych programów w najwyższych wariantach. *
Tylko dla klientów nie będących Biurami Rachunkowymi.
159,00 195,57
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla poszczególnych programów w wariantach BIURO PLUS a WAPRO Kaper, WAPRO Best i WAPRO JPK w wariantach BIURO. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. 159,00 195,57
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) tylko dla programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES. 129,00 158,67
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO JPK w wariancie BIZNES bezpłatna ** bezpłatna **
* Dla programu WAPRO Gang – Kadry i płace ograniczenie do 300 osób, dla programu WAPRO Best – Środki trwałe ograniczenie do 300 środków trwałych.

** Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper.