Speech Buddy - zestaw profesjonalny

UWAGA: BRAK W MAGAZYNIE

Problemy z wywołaniem głoski? Siegnij po SPEECH BUDDY prof. - każda z 5 sond zapewni właściwe ułożenie języka do głosek r, sz, l, cz, s.

Innowacyjna i klinicznie potwierdzona pomoc dla dzieci z trudnościami artykulacji. Dzięki odpowiedniemu kształtowi narzędzia, każda z sond - szpatułek - zapewnia właściwe ułożenie języka w miejscu artykulacji.

Zestaw w wygodnym etui. Polecany przez logopedów, z niewatpliwym przebojem - szpatułką KRÓLIK - do głoski R, która wymusza ruch w górę i do tyłu. O ile w języku angielskim stosuje się tę akcję do kształtowania głoski R, o tyle w zasadzie we wszystkich językach można ją wykorzystać do kształtowania retrakcji, czyli cofnięcia języka. Z tej pozycji język dokonuje innych ruchów, np apeksu, niezbędnych do artykulacji.

Zestaw bez którego nic w gabinecie.

Dom Handlowy Oprogramowania dla logopedów ZAWSZE w SUPERCENIE!

GRUPY ZABURZEŃ: dyslalia, apraxia, dysfazja, dyzartria;

CE