Polska! To lubię. Wychowanie patriotyczne

  • szt.
  • Cena netto: 316,26 zł 490,00 zł 389,00 zł

Polska! To lubię

Edukacja patriotyczna 7-10 lat

Patriotyzm jest naturalną postawą człowieka, dlatego dzieci bardzo łatwo przyswajają przynależność do wspólnoty narodowej o ile tylko nie koliduje ona z ich codziennym doświadczeniem, a szczególnie z poczuciem więzi rodzinnych. Dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, ich małą historię i ich wewnętrzną tradycję, które przez stopniowe rozszerzanie kręgów i znajdowanie wspólnych elementów obejmują osady, miasta, gminy, regiony i w końcu całą Polskę, Patriotyzm odnajduje się też w kontekście kręgu cywilizacyjnego, w którym dorastamy i całej ludzkiej wspólnoty.
Te pojęcia często pozostaną dla myślących konkretnie dzieci zbyt abstrakcyjne (typowe jest mylenie przez dzieci nazw i pojęć miasta i państwa), dlatego niezbędne jest budowanie przynależności regionalnej i narodowej w oparciu o konkretne symbole, obrazy, melodie, wiersze, tańce, połączone prostymi fabułami.
Program „Polska! To lubię” integruje te pojęcia za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego oraz przez bezpośrednie doświadczenie zmysłami wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu. Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i wycinania.
Dzięki interaktywnym zabawom, tablica multimedialna może też stać się nie tylko miejscem wyświetlania treści i ale też centrum aktywności klasy.

Zestaw zawiera:

  • scenariusze zajęć na 3 lata edukacyjne do prowadzenia m.in. zajęć okolicznościowych, zajęć które pokazują rangę historii lokalnej,
  • wielkowymiarowa kartonowa gra i zabawa dla całej klasy: „Kalendarz kolisty”
  • gra w formie edukacyjnej układanki „Kim jestem? Zawody”
  • 30 gier i zabaw na tablicę multimedialną
  • 9 kart pracy do kolorowania, wycinania i zaginania
  • kontury mapy i godła do odrysowywania
  • blisko 70 animowanych piosenek i wierszy.