Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP) PAKIET MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (matematyka, biologia, chemia, fizyka)

 • szt.
 • Cena netto: 2 137,40 zł 2 950,00 zł 2 629,00 zł

PAKIETY PROGRAMÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ (bezterminowe licencje dla nauczycieli, produkt w pudełku, online&offline).

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe PAKIET MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY (matematyka, biologia, chemia, fizyka) to zestaw zasobów interaktywnych przeznaczonych dla 12 nauczycieli szkoły do pracy z tablicą/monitorem interaktywnym podczas lekcji matematyki, biologi, chemi lub fizyki w szkole podstawowej.

Każdy program MPP (matematyka, biologia, chemia, fizyka) w wersji nauczycielskiej przeznaczony jest na 3 stanowiska online. Dodatkowo każdy z trzech nauczycieli szkoły może go pobrać i zainstalować na dwóch dowolnych urządzeniach (w sumie 6 dodatkowych stanowisk pracy offline), a następnie obsługiwać bez dostępu do internetu.
 
Produktem uzupełniającym MPP są licencje uczniowskie.
 
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe MATEMATYKA kl.4-8

● 22 zagadnienia
● 93 lekcje (po 31 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 1500 ekranów, 1066 zadań, 38 filmów, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
● 31 gier dydaktycznych
● 3 plansze interaktywne
● zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
● wersja online & offline
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli
● możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP MATEMATYKA 4-8:
 
1) Liczby naturalne
2) Rachunki pisemne
3) Liczby dodatnie i ujemne
4) Liczby całkowite
5) Ułamki zwykłe
6) Ułamki dziesiętne
7) Liczby naturalne i ułamki
8) Liczby wymierne
9) Procenty
10) Potęgi
11) Pierwiastki
12) Wyrażenia algebraiczne
13) Figury geometryczne
14) Pola figur
15) Równania liniowe
16) Prędkość, droga i czas
17) Wielokąty
18) Prostopadłościany i sześciany
19) Figury przystające i symetrie
20) Graniastosłupy
21) Ostrosłupy
22) Statystyka i prawdopodobieństwo

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe MATEMATYKA dla klas 4-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi! Każde z 22 zagadnień w MPP Matematyka zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:
 
 • „Powtórz wiedzę"
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie). Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu. Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.

Cena licencji do zasobów MPP Matematyka dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy

ZAPRASZAMY do obejrzenia bezpłatnej wersji DEMO Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych na platformie dzwonek.pl

Pełna wersja materiału MPP Matematyka 4-8 zawiera opracowanie 22 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.

Jak uczyć (się) z Multimedialnymi Pracowniami Przedmiotowymi?
 
- pracować grupowo z całą klasą przy użyciu monitora lub tablicy interaktywnej, wykorzystując bogate zasoby interaktywne (wystarczy licencja nauczycielska)
- zastosować naukę metodą odwróconej klasy
– udostępniać każdemu uczniowi lekcje typu "Sprawdź się" (wymagana licencja uczniowska), a po analizie wyników prowadzić wspólne zajęcia w klasie,
- przeprowadzać z uczniami testy sprawdzające zdobytą przez nich wiedzę przy użyciu komputerów, tabletów lub smartfonów z dostępem do Internetu
– wymagana licencja uczniowska
- zlecać uczniom prace domowe i otrzymywać raporty na temat ich postępów- wymagana licencja uczniowska

Jednym z ważniejszych elementów MPP są “Tablice wiedzy”, gry edukacyjne oraz metody aktywizujące uczniów do wspólnej pracy, które funkcjonują pod nazwą “Razem na tablicy!”.

Razem na Tablicy!
 
to pomysły na aktywizację uczniów i rozwój kluczowych umiejętności dotyczących pracy w grupie. Celem zasobów “Razem na tablicy!” jest umożliwienie pracy grupowej, przeprowadzanie burz mózgów, analiz, sondaży, rozpisywania procesów badawczych - a wszystko to przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponujemy Państwu bazę, którą można wykorzystać zarówno do pracy merytorycznej, jak i do badań społecznych, analizy zachowań, głosowań klasowych czy rozwiązywania problemów.

Metody aktywizujące „Razem na Tablicy!” podzielone zostały wg 4 kryteriów:

1) dyskusyjne
● Debata „za i przeciw”
● 3 wersje interaktywnych sondaży

2) metody grupowego podejmowania decyzji

● Analiza SWOT
● Piramida priorytetów
● Poker kryterialny

3) metody grupowego rozwiązywania problemów
 
● Rybi szkielet
● Metaplan
● Dywanik pomysłów (obecne karteczki)

4) metody uczenia się
 
● Mówiąca ściana
● Mapa skojarzeń
● Gwiazda pytań

Dzięki powyższym, rozwój kompetencji kluczowych uczniów może być kształtowany przy użyciu metod aktywizujących (zamiast podawczych).

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

Chrome - wersja 17 lub wyższa
Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
Edge (z systemu Windows 10)
Safari- wersja 5.0 lub wyższa
iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa

Oraz system operacyjny:
 
Windows - wersja 7 lub wyższa
macOS - wersja 10.08 lub wyższa
iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
Android - wersja 5 lub wyższa

Przykładowe ekrany programu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe MATEMATYKA 4-8:
OSTROSŁUPY
 
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA kl.5-8

● 14 zagadnień
● 42 lekcje (po 14 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 787 ekranów, 531 zadań, 16 filmów, 1 symulacja, 71 interaktywnych obiektów (pokaz slajdów, interaktywne ilustracje)
● 14 gier dydaktycznych
● 3 plansze interaktywne zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wersja online & offline bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP BIOLOGIA 5-8:
1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona środowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komórki
4) Chemizm życia
5) Ewolucja życia
6) Funkcjonowanie organizmów
7) Królestwo roślin
8) Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
9) Królestwo zwierząt. Kręgowce
10) Organizm człowieka. Część 1
11) Organizm człowieka. Część 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA dla klas 5-8 to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
 
Każde z 14 zagadnień w MPP BIOLOGIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:
 • „Powtórz wiedzę",
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie). Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu. Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.

Cena licencji do zasobów MPP Biologia dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy


ZAPRASZAMY do obejrzenia bezpłatnej wersji DEMO Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych na platformie dzwonek.pl

Pełna wersja materiału MPP Biologia 5-8 zawiera opracowanie 14 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

Chrome - wersja 17 lub wyższa
Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
Edge (z systemu Windows 10)
Safari- wersja 5.0 lub wyższa
iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa

Oraz system operacyjny:
 
Windows - wersja 7 lub wyższa
macOS - wersja 10.08 lub wyższa
iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
Android - wersja 5 lub wyższa

Przykładowe ekrany programu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe BIOLOGIA 5-8:
ORGANIZM CZŁOWIEKA Część 1
 
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA kl.7-8

● 11 zagadnień
● 33 lekcje (po 11 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 696 ekranów, 481 zadań, 17 filmów, 69 symulacji, 27 obiektów 3D
● 11 gier dydaktycznych
● 4 plansze interaktywne
● zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli

Zagadnienia opracowane w MPP CHEMIA 7-8:
 
1) Materia
2) Wewnętrzna budowa materii
3) Reakcje chemiczne
4) Gazy
5) Roztwory wodne
6) Kwasy
7) Wodorotlenki
8) Sole
9) Węglowodory
10) Pochodne węglowodorów
11) Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA dla klas 7-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Każde z 11 zagadnień w MPP CHEMIA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:
 
 • „Powtórz wiedzę",
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie). Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu. Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.

Cena licencji do zasobów MPP Chemia dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy


ZAPRASZAMY do obejrzenia bezpłatnej wersji DEMO Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych na platformie dzwonek.pl

Pełna wersja materiału MPP Biologia 7-8 zawiera opracowanie 14 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

Chrome - wersja 17 lub wyższa
Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
Edge (z systemu Windows 10)
Safari- wersja 5.0 lub wyższa
iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa

Oraz system operacyjny:
 
Windows - wersja 7 lub wyższa
macOS - wersja 10.08 lub wyższa
iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
Android - wersja 5 lub wyższa

Przykładowe ekrany programu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe CHEMIA 7-8:
KWASY
 
 
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA kl.7-8

● 13 zagadnień
● 39 lekcji (po 13 lekcji "Powtórz wiedzę", "Czas na test" i "Sprawdź się")
● 592 ekrany, 373 zadania, 10 filmów, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne
● 13 gier dydaktycznych
● 3 plansze interaktywne
● zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej
● wersja online & offline
● bezterminowa licencja dla 3 nauczycieli
● możliwość pobrania i instalacji na 6 urządzeniach (komputer, tablet)

Zagadnienia opracowane w MPP FIZYKA 7-8:
 
1) Zjawiska cieplne
2) Ruch drgający i fale
3) Elektrostatyka
4) Energia
5) Fale elektromagnetyczne
6) Hydrostatyka i aerostatyka
7) Magnetyzm
8) Optyka
9) Prąd elektryczny
10) Ruch
11) Siły
12) Właściwości materii
13) Świat fizyki

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA dla klas 7-8 szkoły podstawowej to doskonały pomysł na ciekawą lekcję opartą o zgodne z podstawą programową zasoby, które zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi!
Każde z 13 zagadnień w MPP FIZYKA zostało opracowane w formie trzech typów lekcji:
 • „Powtórz wiedzę",
 • „Sprawdź się"
 • „Czas na test"
Każdy zestaw MPP zawiera 3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 użytkowników może korzystać z niego jednocześnie). Aby móc w pełni korzystać z zasobów wymagany jest dostęp do Internetu. Istnieje również alternatywna możliwość pracy offline po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji mLibro i pobraniu zasobów MPP na dysk. Maksymalna liczba urządzeń to 6 komputerów lub tabletów. Dokładne instrukcje dostarczane są wraz z produktem.

UWAGA: Aby poza nauczycielami, uczniowie mogli także pracować z zasobami MPP indywidualnie w szkole lub domu (np. poprzez wykonywanie zleconych przez nauczyciela prac domowych ), konieczny jest zakup dodatkowych licencji z dostępem do zasobów MPP dla uczniów.

Cena licencji do zasobów MPP Matematyka dla 1 ucznia:
5 zł brutto/ 12 miesięcy


ZAPRASZAMY do obejrzenia bezpłatnej wersji DEMO Multimedialnych Pracowni Przedmiotowych na platformie dzwonek.pl

Pełna wersja materiału MPP Biologia 7-8 zawiera opracowanie 14 zagadnień, a także dodatki stworzone z myślą o wspólnej pracy uczniów przy tablicach lub monitorach interaktywnych. Są to gry edukacyjne typu memo i quizy, “Tablice wiedzy”, a także plansze interaktywne, metody aktywizujące uczniów, które funkcjonują pod nazwą “Razem do tablicy!”.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Do prawidłowego działania zasobów edukacyjnych MPP sugerowana jest przeglądarka internetowa:

Chrome - wersja 17 lub wyższa
Firefox - wersja 4.0 lub wyższa
Edge (z systemu Windows 10)
Safari- wersja 5.0 lub wyższa
iOS Safari – wersja 7 lub wyższa
Internet Explorer – wersja 11 lub wyższa

Oraz system operacyjny:
 
Windows - wersja 7 lub wyższa
macOS - wersja 10.08 lub wyższa
iOS - wersja 7.1.2 lub wyższa
Android - wersja 5 lub wyższa

Przykładowe ekrany programu Multimedialne Pracownie Przedmiotowe FIZYKA 7-8:
OPTYKA