Bezpłatny transport kurierem dla zakupów powyżej 200 zł !

Raty 0% dla zakupów powyżej 300 zł !

Zostań partnerem

Oferujemy szkolenia z gamy produktów WAPRO ERP by Asseco dla naszych Partnerów m.in.: WAPRO: Mag, Mobile, Fakir, Kaper, Analizy, Gang, B2B, B2C. Partner DHO może korzystać ze wszystkich promocji organizowanych przez WAPRO i DHO. Po roku partnerowi przysługuje darmowy program WAPRO ERP* (dawniej Asseco Wapro).

Wypełnij formularz >>

* w zależności od obrotów

Pomoc/serwis

Kup w naszej sieci, a otrzymasz instalację i serwis. Potrzebujesz pomocy technicznej zgłoś się do sieci DHO.

Kontakt

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami


22 864 13 13

dho@dho.com.pl
bodydho@dho.com.pl

Kadry, Płace i ZUS PRO Biuro - do 500 firm / do 10 pracowników w każdej firmie / bez limitu stanowisk

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: dGCS Biznesmen Sp. z o.o.
 • szt.
 • Cena netto: 320,00 zł 492,00 zł 393,60 zł
 • Dane pracowników, umowy o pracę

 • Obliczanie płac, listy płac

 • Umowy zlecenia

 • Deklaracje ZUS i PIT, e-Deklaracje

 • Współpraca z Płatnikiem

 

Aktualizacja-Zamów:

dho@dho.com.pl

tel.: 22-864-13-13

Cena  
netto brutto
Pracownicy oddelegowani zagranicę PRO 500,00 zł 615,00 zł  

 

Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac, w firmach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, zatrudniających od kilku do kilku tysięcy pracowników, bez względu na rodzaj wynagrodzenia czy czasu pracy.
Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej pracowników, naliczanie wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych oraz prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Posiada automatyczny eksport danych do programu Płatnik.

KADRY
 • prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli,
 • umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony, 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON),
 • określenie pracownikom kodów: Kas Chorych, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy oraz typu identyfikatora,
 • gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
 • zawiera ewidencję szkoleń, badań okresowych, wypadków i wyposażenia,
 • umożliwia wydruk następujących dokumentów kadrowych: umowa o pracę, aneks, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, zakres obowiązków, szczegółowe warunki zatrudnienia, regulamin pracy, kwestionariusz osobowy, kartoteka pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteka wypadków, wyposażenie pracownika, zestawienie przeterminowanych umów, badań oraz szkoleń,
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word,

PŁACE
 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
 • istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS, wpływu na składnik nieobecności,
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
 • rozlicza właścicieli firm z ZUS,
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych; umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków,
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
 • udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
 • wypłata zaliczek,
 • wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
 • przelewy elektroniczne za wynagrodzenia,
 • możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
 • elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych.
 
CZAS PRACY
 • wprowadzanie obecności i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych, 
 • większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
 • ewidencja urlopów: obliczanie przysługującego wymiaru urlopu, kontrola wykorzystanych dni/godzin urlopu, symulacja urlopu na dzień, 
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • dokładne określanie czasu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
 • wydruk listy obecności, ewidencji czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej, planu urlopów,
 • możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach, definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt,
 
DEKLARACJE
 • drukuje deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-4r, PIT-8ar, PIT-11, PIT-40, PIT-2 (możliwość edycji danych podpowiadanych przez program),
 • generuje e-Deklaracje, które można przesłać do systemu e-Deklaracje,
 • przygotowuje i umożliwia wczytanie do programu Płatnik deklaracji ZUS zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych np. RCA, DRA, RSA, RZA, RMUA (miesięczne i roczne) itp.,
 • zestawienia do NFZ - współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ,
 • SODiR - tworzenie deklaracji rozliczeniowych za osoby niepełnosprawne, które można wczytać do systemu SODiR Offline.
 
RAPORTY
 • bogaty zestaw raportów i wydruków,
 • zestawienie składek ZUS oraz podatków do zapłaty,  
 • dla GUS: średnie zatrudnienie, Z-03, Z-05, Z-06, DG-1,
 • dla ZUS: Z-03,
 • zaświadczenia i oświadczenia kadrowe oraz płacowe.
 
INNE
 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje i eksportuje dane personalne pracowników z/do programu Płatnik,
 • importuje wszystkie dane z programu Kadry, Płace i ZUS 4,
 • importuje dane personalne z programu Płace DOS dGCS,
 • zapisuje dane do programów Microsoft Word i Excel,
 • zapisuje wydruki w formacie PDF, 
 • współpracuje z rejestratorami czasu pracy,
 • przenosi między bazami/firmami dane pracowników (funkcja przydatna firmom, które przejmują pracowników z innej firmy), 
 • przenosi między bazami/firmami definicje składników płac, wzory wydruków list płac, wzory własnych dokumentów (funkcja przydatna biurom rachunkowym).
 
Wymagania systemowe
 • komputer PC z systemem operacyjnym MS Windows 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7,  Windows 8, Windows 10
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej),
 • około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • drukarka,
 • mysz,
 • system obsługi baz danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2008 R2 - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie,
 • do zapisu wydruków w PDF, wymagane jest zainstalowanie programu typu: wirtualna drukarka PDF, 
 • wymagany zakup aktualizacji programu Kadry, Płace i ZUS PRO co 18 miesięcy.