Egosecure - szyfrowanie nośników pamięci / USB 100 szt

 • szt.
 • Cena netto: 9 800,00 zł 12 054,00 zł
 • Szyfrowanie może dotyczyć wybranych lub wszystkich urządzeń przenośnych.
 • Każdemu plikowi można nadać uprawnienia do odczytu (odszyfrowania) na poziomie:

- prywatnym – plik może odczytać tylko konkretny użytkownik,

- grupowym – do odczytania pliku uprawnieni są członkowie konkretnej grupy,

- ogólnym – plik mogą odczytać wszyscy użytkownicy w firmie.

 • Uprawnienie odczytu (odszyfrowania) pliku nadawane jest w momencie jego szyfrowania.
 • Liczba grup jest nieograniczona.
 • Szyfrowanie zachodzi w sposób automatyczny i niezauważalny dla użytkownika podczas zapisu pliku na urządzeniu przenośnym.
 • Odszyfrowywanie plików następuje automatycznie w chwili odczytu plików z urządzenia przenośnego podłączonego do sieci firmowej.
 • Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci firmowej, np. podczas pracy poza biurem, w celu odczytania pliku należy podać hasło ustalone przez użytkownika.
 • Zgodność z zasadami i status aplikacji klienckiej są nieustannie monitorowane.
 • Źródłem danych o aktywnych (dozwolonych) użytkownikach jest katalog Microsoft Active Directory. Informacje z katalogu Active Directory są automatycznie, regularnie uaktualniane w bazie danych EgoSecure i są dostępne dla wszystkich modułów.

Więcej informacji na stronie :


www.infoprotector.pl