Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne

 • szt.
 • Cena netto: 1 858,54 zł 2 890,00 zł 2 286,00 zł

Jedyny taki program z bogatą i różnorodną bazą ćwiczeń dla uczniów w wieku 10-15 lat!

Program multimedialny skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów-psychologów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych z uczniami w wieku 10-15 lat. Pomaga przygotować się do zajęć z uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej. Obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Dysleksja,
 • Dysgrafia,
 • Dysortografia,
 • Dyskalkulia.

NOWOŚĆ! Zawiera 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków, które zmieniają je w przestrzenne obiekty.

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbanych społecznie
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • Z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • Z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

 • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

Zestaw zawiera:

 • blisko 500 ćwiczeń multimedialnych,
 • 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie,
 • kwestionariusze diagnostyczne i teksty umiejętności z arkuszami odpowiedzi,
 • poradnik metodyczny z instrukcją obsługi,
 • poradnik dla rodziców,
 • 1 długopis 3D wraz z szablonami rysunków, które zmieniają je w przestrzenne obiekty.