DYSLEKSJA PRO 2 dla Klas 4-8 + WYRAŹNE R GRATIS!

  • szt.
  • Cena netto: 2 884,55 zł 3 899,00 zł 3 548,00 zł

+ WYRAŹNE R GRATIS!

https://swiatprogramow.pl/wyrazne-r-trening-poprawnej-wymowy.html

Narzędzie dla nauczycieli i terapeutów przede wszystkim do kursów uzupełniających (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kursy dydaktyczno-wyrównawcze, kursy rozwijające naukę). Program obejmuje ponad 400 ćwiczeń i różnorodnych zabaw o 3 poziomach trudności służących leczeniu i profilaktyce specyficznych trudności w nauce czytania i pisania dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Praca z programem ma na celu poprawę ortografii i poprawności językowej uczniów, poszerzenie słownictwa biernego i czynnego, poprawę wydajności analizatorów wzrokowych i słuchowych, a także wyrobienie dobrych nawyków podczas tworzenia zdań pisanych. Ćwiczenia, które opierają się na wieloletnim doświadczeniu praktyków, poprawiają i udoskonalają funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga i koordynacja wzrokowo-słuchowa. Praca z programem umożliwia pełną personalizację zajęć poprzez tworzenie indywidualnych programów terapii, a także wbudowane narzędzie do tworzenia kart pracy z gotowych materiałów. Multimedialny program Dysleksja PRO Level 2 wpisuje się w polską podstawę programową od klas IV-VIII między innymi poprzez ćwiczenie wyrażeń właściwych dla danej epoki, m.in. Zawiera opis postaci, list oficjalny (e-mail) oraz wypracowanie.

Dzięki szerokiemu spektrum efektów program może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z uczniami mającymi inne problemy wychowawcze w szkole oraz z uczniami uczącymi się języka polskiego jako obcego.


PROPONOWANY PROGRAM DLA KOGO?

nauczyciele, terapeuci edukacyjni indywidualni i w małych grupach, którzy pracują z uczniami klas IV-VIII na zajęciach wyrównawczych i wyrównawczych, kursach dydaktyczno-wyrównawczych, kursach doskonalenia technicznego.

Warunki korzystania:

Dożywotnia licencja na 5 urządzeń: 1x komputer, 4x komputer lub tablet. Program współpracuje z interaktywnymi ekranami i tablicami, program jest w pełni funkcjonalny bez dostępu do Internetu. Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. Gwarancja 2 lata.

Zalety programu:

Program podzielony na 3 poziomy z materiałem językowym dopasowanym do możliwości uczniów:

STARTER, przeznaczony dla uczniów klas IV-V
OPTIMUS przeznaczony dla uczniów klas VI-VII
PRO przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII

Ponad 400 ćwiczeń i gier, w tym:

- Innowacyjne dyktanda z automatyczną kontrolą pisowni, niepozwalające na błędny zapis tekstu
- Ćwiczenia rozwijające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych ćwiczonych na lekcjach języka polskiego, w tym tekstów użytkowych oraz rozprawki
- Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, oparte na materiale językowym i pozajęzykowym
- Ćwiczenia poprawiające technikę i tempo czytania, z możliwością nagrywania własnych wypowiedzi
- Generator dyktand graficznych do druku, pozwalających na ćwiczenie grafomotoryki i koordynacji wzrokowej

Narzędzia ułatwiające indywidualizację terapii:

- Generator kart pracy
- Funkcja tworzenia planów terapeutycznych
- Kartoteka ucznia z możliwością śledzenia postępów i generowania raportów

W programie:

ponad 400 ćwiczeń i gier opartych na materiałach tekstowych, dźwiękowych i graficznych. aplikacja terapeuty zawierająca generator kart pracy i posiadająca możliwość tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych

Dodatkowa zawartość zestawu:

2 drukowane publikacje: przewodnik metodyczny i scenariusze zajęć z gotowymi kartami pracy.
Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach. Dynamiczna Rada 2021-2024.

Produkt spełnia wymogi rządowego programu Active Board 2021-2024, przede wszystkim jako program terapeutyczny:

neuropsychologia dla studentów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD - Attention Deficit Disorder), niepełnosprawnością intelektualną i uczniami z trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją, dyskalkulią
dla uczniów mających trudności w nauce z przyczyn innych niż wymienione powyżej, z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychoterapii.