Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA - 1 firma / 1 stanowisko

 • szt.
 • Cena netto: 150,00 zł 184,50 zł
 • Księga Przychodów i Rozchodów

 • Ewidencja VAT, ryczałt

 • Środki twałe

 • Deklaracje i e-deklaracje

 
Aktualizacja Cena  
netto brutto
Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA - 1 firma / 1 stanowisko (aktualizacja) 80,00 zł 98,40 zł  
 
Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System MOJA FIRMA to wyjątkowo intuicyjny i przyjazny program przeznaczony dla firm, prowadzących rozliczenia na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu. Prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, posiada rozbudowany system raportowania. Dzięki nowoczesnej konstrukcji program może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi elementami zintegrowanego oprogramowania INFOR System Moja Firma. Przeznaczony dla firm (jednosobowych i spółek) o różnym profilu działalności pracujących na jednym stanowisku komputerowym, z możliwością rozszerzenia licencji na pracę wielostanowiskową oraz zdalną przez Internet.
 
Wybrane możliwości:
 • księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja sprzedaży i zakupu VAT,
 • ryczałt,
 • środki trwałe, czynności cywilno-prawne,
 • akcyza,
 • wyposażenie,
 • możliwość edycji i usuwania każdego zapisu,
 • możliwość zapisu wydruków ewidencji i zestawień do PDF, XLS, CSV, XML, ODT i bezpośrednia wysyłka z programu e-mailem,
 • zastosowanie wzorców księgowania do wpisów,
 • księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. handlowych, inwestycyjnych, pozostałych, wynagrodzeń, paliw z podziałem na rodzaje urządzeń),
 • możliwość sumarycznego księgowania zapisów VAT za dany okres w księdze,
 • szeroki moduł rozrachunków, rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat,
 • możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,
 • tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, 
 • oblicza i drukuje roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,
 • nalicza amortyzację okresową (dla 3 środków trwałych z możliwością rozszerzenia),
 • umożliwia zmiany wartości środka trwałego,
 • słowniki: zdarzeń gospodarczych, kontrahentów, stawek VAT, wzorców księgowań, podatków akcyzowych, odsetek, kont bankowych,
 • remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych,
 • sporządzanie deklaracji VAT i PIT, w tym również dla wielu wspólników,
 • e-Deklaracje wysyłane bezpośrednio z programu,
 • moduł kasowy (KP, KW, raporty kasowe, obsługa wielu kas),
 • moduł przelewy bankowe, import wyciągów bankowych,
 • przechowywanie wpisów za poprzednie lata obrachunkowe,
 • księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf), 
 • import danych z Księgi (DOS), Księgi z serii Biznesmen,
 • chronologiczne sortowanie wpisów w ewidencji i księdze, 
 • inteligentne, szybkie wyszukiwanie kontrahentów,
 • automatyczne księgowanie dokumentów z modułów Fakturowanie, Magazyn, Środki trwałe, Kadry i Płace, Delegacje.
 
Wymagania systemowe
 • Procesor: minimum 1,5 GH

 • Pamięć: 512 MB RAM

 • Dysk: 500 MB

 • System operacyjny:

  Windows XP, Windows Vista
  Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • serwer baz danych Firebird 2.0.xx dostarczany wraz z programem.

 • Wymagany zakup aktualizacji programu Księga Przychodów i Rozchodów Infor System Moja Firma co 18 miesięcy