Kategorie

Nowości

InsERT Subiekt nexo - 1 stanowisko
brutto: 662,97 zł
(netto: 539,00 zł)

Sprawdź przesyłkę

Dlaczego warto !!!

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ U NAS?

Mamy ogromne doświadczenie - nasza firma powstała w 1993 roku jako PIERWSZY DOM DYSTRYBUCYJNY programów komputerowych.
Do dziś obsłużyliśmy ponad 25.000 klientów w Polsce! - i prócz osób prywatnych są to głównie małe firmy, które pracują na wybranych u nas programach typu fakturowanie, magazynowe, finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, analityczne, itp, oraz placówki edukacyjne - programy językowe, logopedyczne, nawet rolnictwo.
Przez te wszystkie lata nasi fachowcy wybierali z polskiego rynku programy najlepsze, najtańsze i spotykające się z największym popytem wśród klientów finalnych - i one są w naszej ofercie!

 

+ LUBISZ NAS?

Zapisz się do naszego newslettera lub przyłącz się do nas na Facebook'u - wiedz, że prowadzimy także non-profit www galerie pamiątek narodowych i rodzinnych np. Narodowa.GAPA - http://galeriagapa.dho.com.pl/ - "nie tylko pieniądzem człowiek żyje" :-)

Wf-Mag Win Prestiż + gratis Słownik Collins

 • Producent: Asseco BS/Asseco WAPRO
 • Cena brutto: 1 955,70 zł
 • (Cena netto: 1 590,00 zł)
 • szt.
 • Poleć produkt

Gratis:

Producent programu YOUNG DIGITAL PLANET

Tylko u Nas!

do każdego programu powyżej 1000 zł nagrywarka zewnętrzna DVD pod USB GRATIS !

 • Ważność licencji: Wieczysta

Program WF-Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

WF-Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP, 2003 Server, Vista oraz 7 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

Podstawowe funkcje

Kartoteki

Kontrahenci
 • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
 • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
 • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
 • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
 • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
 • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
 • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)
Artykuły i usługi
 • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
 • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
 • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
 • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
 • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
 • nieograniczona ilość cen sprzedaży
 • indywidualne cenniki dla kontrahentów
Pozostałe kartoteki
 • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy
 • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
 • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)
 • kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych
Dokumenty występujące w systemie

Magazynowe:
 • BO - bilans otwarcia, REM – remanent, PZ - przyjęcie zewnętrzne, PZk - przyjęcie zewnętrzne – korekta, WZ - wydanie zewnętrzne, WZk - wydanie zewnętrzne – korekta, ZU - zakup usług, Zuk - zakup usług – korekta, SU - sprzedaż usług, Suk - sprzedaż usług – korekta, PW – przychód wewnętrzny, RW – rozchód wewnętrzny, RO – rozliczenie opakowań, ZO – zamówienia od odbiorców, ZD – zamówienia do dostawców;
Handlowe:
 • Sprzedażowe: FV – Krajowa faktura sprzedaży – w tym walutowa, zaliczkowa, wewnętrzna, FVk – Krajowa faktura sprzedaży – korekta – w tym korekty faktur walutowej, zaliczkowej, FM – Faktura VAT marża, FMk – Faktura VAT marża – korekta, PR – Paragon – sprzedaż opodatkowana na zasadach ogólnych oraz szczególnych VAT marża, PRk – Paragon – korekta, DRS – Dzienny raport sprzedaży, RZ – Rachunek zwykły;Zakupowe: FZ – Krajowa faktura zakupu – w tym faktura w walucie, FZk – Krajowa faktura, FR – Faktura VAT RR, FRk – Faktura VAT RR – korekta, Faktura pro forma, MP - przesunięcie międzymagazynowe (przychód), MW - przesunięcie międzymagazynowe (rozchód), FUE – Faktura WDT (wewnątrz unijna dostawa towarów) – w tym faktura zaliczkowa, FW – Faktura eksportowa (dostawa poza terytorium UE) – w tym faktura zaliczkowa, FZUE – Faktura WNT (wewnątrz unijne nabycie towarów) – w tym faktura WNT - korekta, SAD – dokument SAD
Rozrachunkowe:
 • KP – kasa przyjmie, KW – kasa wypłaci, PO – przelew obcy (wpłata), PW – przelew własny (wypływ), BP – bank przyjmie - wpłata gotówki na rachunek, BW – bank wypłaci – wypłata gotówki z rachunku, K – kompensata, Wezwanie do zapłaty, Nota odsetkowa
Zakres funkcjonalny systemu:

Magazyny
 • obsługa dowolnej liczby magazynów
 • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
 • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto
Inwentaryzacja
 • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
 • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów
Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż
 • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
 • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
 • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych
 • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
 • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
 • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
 • sprzedaż asortymentu z wielu magazynów na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
 • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
 • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów
 • możliwość wystawiania faktur walutowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD
Rozrachunki
 • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
 • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
 • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
 • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
 • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
 • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
 • drukowanie wezwań do zapłaty
 • obsługa rozrachunków wielowalutowych
 • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
 • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności
Finanse
 • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
 • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
 • wydruk raportów kasowych
 • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego
Zamówienia
 • automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców
Zestawienia
 • stan magazynu, oferty, cenniki
 • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
 • zestawienia obrotów magazynowych
 • sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
 • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
 • analizy stanu rozrachunków
 • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców

Moduł CrM
 • uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem
Produkcja
 • Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe
Współpraca
 • integracja z systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows (SQL)
 • integracja z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL)
 • integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-Mag dla Windows (SQL) przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp.
 • integracja z raportem tworzonym przy użyciu Crystal Reports