Kategorie

Sprawdź przesyłkę

Dlaczego warto !!!

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ U NAS?

Mamy ogromne doświadczenie - nasza firma powstała w 1993 roku jako PIERWSZY DOM DYSTRYBUCYJNY programów komputerowych.
Do dziś obsłużyliśmy ponad 25.000 klientów w Polsce! - i prócz osób prywatnych są to głównie małe firmy, które pracują na wybranych u nas programach typu fakturowanie, magazynowe, finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, analityczne, itp, oraz placówki edukacyjne - programy językowe, logopedyczne, nawet rolnictwo.
Przez te wszystkie lata nasi fachowcy wybierali z polskiego rynku programy najlepsze, najtańsze i spotykające się z największym popytem wśród klientów finalnych - i one są w naszej ofercie!

 

+ LUBISZ NAS?

Zapisz się do naszego newslettera lub przyłącz się do nas na Facebook'u - wiedz, że prowadzimy także non-profit www galerie pamiątek narodowych i rodzinnych np. Narodowa.GAPA - http://galeriagapa.dho.com.pl/ - "nie tylko pieniądzem człowiek żyje" :-)

WF-bEST BIZNES 100 Windows

  • Producent: Asseco BS/Asseco WAPRO
  • Cena brutto: 680,19 zł971,70 zł
  • (Cena netto: 553,00 zł)
  • szt.
  • Poleć produkt

WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego.

Nowoczesna technologia

Ważną cechą gwarantującą stabilność, wydajność i bezpieczeństwo danych programu WF-bEST jest zastosowanie w procesie przetwarzania danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Wszystkie najważniejsze operacje wykonywane są po stronie serwera, a dzięki temu uzyskujemy znaczny przyrost prędkości oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa. Dodatkowo, z uwagi na fakt że program pracuje pod kontrolą systemu Windows, powstają nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w systemie przez inne aplikacje Windows (MS Excel). Wszystko to składa się na nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który może zaspokoić potrzeby zarówno małych firm jak i tych większych, bardziej wymagających.

Przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika

Przejrzysty interfejs programu WF-bEST w pełni wykorzystuje zalety środowiska Windows. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji. Ogromną zaletą programu WF-bEST, jest zachowanie "klawiszologii" znanej z innych programów oferowanych przez firmę WA-PRO. Co więcej interfejs tego produktu jest niezwykle podobny do programów WF-MAG czy też WF-Fakir, dlatego osoby korzystające z tamtych programów nie będą miały problemu z obsługą systemu WF-bEST. W szczególności identyczne są mechanizmy zarządzania raportami, administracji użytkownikami/grupami, definiowania pól dodatkowych itd..

Nowoczesny system raportowania

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one bardzo estetyczne i przejrzyste. Co więcej dają możliwość użytkownikowi, który posiada licencję programu Crystal Reports, na generowanie własnych zestawień lub poprawianie istniejących i łatwe dołączanie ich do swojego systemu WF-bEST. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdefiniować swoje własne wzory standardowych dokumentów i podpiąć je w odpowiednim miejscu w programie. Użytkownik otrzymuje więc elastyczny i niezależny sposób na tworzenie dowolnych analiz i dokumentów.

Podstawowe funkcje/moduły programu

Kartoteki i słowniki

Klasyfikacja rodzajowa środków Trwałych, z możliwością jej uzupełniania
miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej
ewidencja stanowisk kosztowych
rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi
kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.
Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
ewidencja operacji wykonanych na danym środku
spis dokumentów danego środka trwałego
możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych
Wyposażenie

podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych
Amortyzacja

możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo
Operacje systemowe

dostępne są następujące operacje:
Likwidacja
Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
Sprzedaż
Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
Ulepszenie środka
Przeszacowanie środka
Przekazanie nieodpłatne środka
Zmiana osoby odpowiedzialnej
Zmiana miejsca użytkowania środka
Korekta amortyzacji wykonanej
Korekta planu amortyzacji
prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych
Dokumenty systemu

operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)
możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach
możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu
Dokumenty zakupu

każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu
dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu
możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy
Dekrety/Rejestry not księgowych

dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów
Pozostałe funkcje

moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
mechanizm pól dodatkowych
moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL
export do programu Excel z głównych ekranów programu
Pozostałe funkcje

moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
mechanizm pól dodatkowych
moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL
export do programu Excel z głównych ekranów programu
Dodatkowo w warinacie PRESTIŻ

podłączanie własnych raportów Crystal Reports, wspomaganie rachunkowości zarządczej,
moduł inwentaryzacji

Warianty programu

Pakiet BIZNES - obsługa do trzech firm:

BIZNES 50 - wersja sieciowa do 50 środków trwałych
BIZNES/PAKIET 50 - każde kolejne 50 środków trwałych ponad wariant BIZNES 50
Dodatkowo w wariancie BIURO

obsługa nieograniczonej ilości firm.